Osobní stránky -  Vladimír Brůna
stále ve výstavbě ...
... a proto aktuální

Profesní životopis
Publikace

Projekty, granty, VVZ
Konference, semináře
Expedice
Výuka
Aktivity a popularizace
Partneři a sponzoři

Hlavní strana

kontakt:
Český egyptologický ústav
Filosofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
110 00 PRAHA 1
 
e-mail: vladimir.bruna@ff.cuni.cz_

Český egyptologický ústav FF UK Praha


 

Archeologický výzkum v Abúsíru a v Sakkáře - Historie expedic
Na terénním výzkumu v Abúsíru a v Saqqaře se účastním od podzimu 2001 v pravidelných intervalech jaro - podzim. Hlavní pracovní náplní je zejména geodetická dokumentace archeologického výzkumu, zpracování prostorových dat v GIS a CAD, mapování, pozemní laserové skenování a fotografie z výšky pomocí upoutaného draka. Vedle toho mám na starosti logistiku expedice a podílím se na výzkumech jiných expedic. 

Podzim 2021
Po hektické covidovém jaru proběhla podzimní expedice. Začali jsme v poslední dekádě září dokončením geofyzikálního průzkumu v jižním Abúsíru. V rámci projektu CELSA jsme provedli zaměření vybraných ploch s Tomkem Herbichem a v sobotu prvního října jsme se přesunuli do severní Sakkáry. Tam jsme pokračovali ve výzkumu okolí hrobového komplexu TY. S prof. Bártou a kolegy jsme začali výzkum na východ od komplexu TY velké hrobky, který trval 5 týdnů. Hrobka se vymyká svojí velikostí 55 x 30 m a v první fázi jsme odkryli východní část a 2/3 její vnitřní části. V ostatním čase jsem dokumentoval pyramidu královny v jižní Sakkáře v pyramidovém komplexu Djedkarea našeho kolegy Mohameda Megaheda, povedlo se zdokumentovat část Ptahšepsesovi mastaby a také poslední nezdokumentovanou část hrobky TY a to serdab v severní části. Ten se podařilo zaměřit geodeticky a naskenovat pomocí skeneru leica BLK360. Jako každou sezónu jsem dovezl několik stovek GB dat a nyní nastává práce jejich zpracování.

zpět na expedice